Overslaan en naar de inhoud gaan

SCRIPTIE - DE DE GROTE OORLOG EN IK

DE GROTE OORLOG EN IK. EEN INLEVINGSSPEL VOOR DE DERDE GRAAD.
Emma Lansens
Lerarenopleiding Lager Onderwijs, Hogeschool Universiteit Brussel


DE GROTE OORLOG EN IK - 
Een inlevingsspel voor de derde graad van het lager onderwijs

In 2014 is het honderd jaar geleden sinds de Eerste Wereldoorlog begon. Dat maakt het onderwerp erg aantrekkelijk: het is actueel en toch ook geschiedenis. Aan de hand van een spel wilde ik op een speelse manier herinneringen aan deze oorlog brengen op het niveau van kinderen. Maar begin je daaraan? Hoe ontwikkel je een degelijk, goed inlevingsspel over gezinnen uit de Eerste Wereldoorlog voor kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs?

De keuze voor de oorlog
Aanvankelijk was ik niet erg aangetrokken tot oorlogsverhalen. De grootsheid van de Grieken, Romeinen en Egyptenaren interesseerde me meer, dacht ik. Toch heeft de Eerste Wereldoorlog me op een bepaalde manier aangetrokken, onder meer door de aandacht in de media (‘In Vlaamse Velden’, de Oorlogskranten, de musical ’14-18’). Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door de verhalen van gewone burgers die tijdens deze oorlogsjaren leefden. Het dagdagelijkse overleven van gezinnen in België fascineerde me. Het is verbazingwekkend hoe inventief mensen waren.

Ik vind het belangrijk dat kinderen over deze oorlog en oorlog in het algemeen  leren op school. Zolang de oorlog en de gruwelen ervan herinnerd worden, ben ik ervan overtuigd dat de kans op nieuwe oorlogen daardoor verkleind. Op een creatieve en speelse manier wilde ik deze herinneringen bij kinderen brengen.

Onderzoek naar een goed spel
Vooraleer een spel kan ontwikkeld worden, is het natuurlijk belangrijk om te weten welke aspecten tot een goed (educatief) spel leiden.

Het is niet evident om een leuk, goed en educatief spel te ontwikkelen. Vooreerst is het belangrijk om het doelpubliek duidelijk voor ogen te hebben. Bij deze keuze moet rekening worden gehouden met de spelontwikkeling van de leeftijd van het doelpubliek. Sommige leeftijden zijn gevoeliger aan bepaalde soorten spellen. De keuze van het doelpubliek bepaalt dus ook voor een groot deel de keuze van het soort spel.

Daarnaast moet het spel leerelementen bevatten die een plaats hebben binnen de eindtermen en leerplannen. Anders is het spel niet bruikbaar in de klas.

Vervolgens moet het spel leuk zijn om te spelen. Een saai, maar leerrijk spel bereikt vaak slechts de helft van de doelen. De leerlingen zullen minder informatie onthouden en positieve leerervaringen opdoen. Een spel moet leerlingen prikkelen, enthousiast maken. Dit kan op verschillende manieren. Door het gebruiken en toepassen van deze verschillende technieken of ‘spelvoorwaarden’, wordt het spel een combinatie van educatieve én leuke elementen.

Het theoretische luik van mijn bachelorproef geeft mijn onderzoek naar wat een goed spel is, weer. Enkele belangrijke facetten, zoals spelsoorten, spelvoorwaarden, beoordelingscriteria en de spelontwikkeling van kinderen worden besproken.

De Grote Oorlog en ik
Het praktische luik van mijn bachelorproef  spitst zich toe op het spel ‘De Grote Oorlog en ik’. Diepere historische inhouden, de situering in de eindtermen en de spelregels worden toegelicht.

Het spel ‘De Grote Oorlog en ik’ gaat over het leven van gezinnen uit Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is vanuit theoretische kennis en informatie én aan de hand van enkele criteria waaraan het moest voldoen, ontwikkeld.

Het is bedoeld om met een grote groep te spelen. Het is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De spelers werken in kleine groepjes samen en vertegenwoordigen een gezin. De spelers overleggen onderling hoe ze omgaan met de gebeurtenissen die hun gezinnen treffen. Elk gezin heeft eigen middelen en mogelijkheden. Het doel is de oorlog zo goed mogelijk overleven.
Het spel wordt gespeeld op een grote kaart van België aan de hand van een grote kalender, waarin de belangrijkste gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog zijn opgetekend. Deze feiten zijn geïllustreerd met foto's uit die tijd. De spelers gooien een dobbelsteen en worden vervolgens met een gebeurtenis geconfronteerd. Samen bespreken ze hoe ze daarop gaan reageren. Wat doe je als je huis wordt gebombardeerd? Wat doe je als je geen fiets meer hebt? Stuur je de kinderen naar de fabriek als de kostwinner is overleden?

HET SPEL IS HIER TE DOWNLOADEN: http://bit.ly/100JGOspelmateriaal
LEES DE INTEGRALE SCRIPTIE VAN EMMA LANSENS HIER