Overslaan en naar de inhoud gaan

Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog - De eerste inzendingen

In het kader van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog gaat Scriptie vzw samen met het Departement internationaal Vlaanderen op zoek naar bachelor- en masterproeven over de Eerste Wereldoorlog. Nu de deadline voor de eerste zittijd is verstreken, stromen de eerste inzendingen binnen. Zes pas afgestudeerden stuurden reeds hun scriptie over de Groote Oorlog in. Opvallend is dat het stuk voor stuk werken uit de lerarenopleidingen betreft. We werpen een blik op de allereerste deelnemers.


Is de Eerste Wereldoorlog een kleuterthema? We kunnen ons voorstellen dat die vraag vele verhitte discussies op gang heeft gebracht in de leraarskamer. Het lijkt immers wel onbegonnen werk om zoiets complex als een oorlog aan te brengen bij kleuters. De eerste drie inzendingen bewijzen dat er ook voor herinneringseducatie een plaats is in het kleuteronderwijs. (Een klik op de titel van het werk brengt u bij een korte bespreking van de scriptie).

In de klassen van de lagere school is de Eerste Wereldoorlog geen onbekend gegeven. Elk jaar opnieuw komt Wereldoorlog I wel aan bod. Zeker in de komende herdenkingsjaren zal WOI rijkelijk aanwezig zijn in onze lagere scholen. Grote blokken geschiedenis zullen door de hersenen van de Vlaamse leerlingen worden opgeslorpt, waarbij heel wat data en namen van bekende personen zullen moeten worden onthouden. 
Het is voor leerkrachten een hele opgave om de WOI-lessen zo innovatief mogelijk te maken, getuige de volgende inzendingen. 


De Eerste Wereldoorlog is een onderwerp dat niet tot het leerplan van de derde graad van het secundair onderwijs behoort. Toch ontwikkelde Sarah Gelaesen een eindwerk over WOI op maat van deze doelgroep. "Ik vind dat ook deze leerlingen zeker naar aanleiding van de honderdste verjaardag, moeten weten wat er zich heeft afgespeeld in België tijdens de periode ’14-’18. Meer zelfs, hoe leefden en overleefden hun leeftijdsgenoten? Het is door zelf te exploreren dat deze leerlingen een kennis, vaardigheden en attitudes over de Eerste Wereldoorlog bekomen”, zo beargumenteert Gelaesen haar keuze.


Studenten met een scriptie over WOI kunnen zich nog tot en met 4 oktober 2015 inschrijven voor de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog, die in december 2015 zal worden uitgereikt. Deelnemers maken kans op geldprijzen tot 1.000 euro en een artikel over hun eindwerk in het geschiedenisblad Eos Memo. Alle info is te vinden op de wedstrijdpagina.