WERKWIJZE

Hoe deelnemen aan de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog?

 • Schrijf je in via het online inschrijvingsformulier.
 • Vul je gegevens in
 • Voeg een exemplaar van je eindwerk toe (liefst in pdf, max 30mb)
 • Voeg een vlot geschreven en publiceerbaar artikel (max. 1.000 woorden) toe
 • Voeg eventueel plaatjes of grafiekjes toe (in één pdf)
 • Voeg de bibliografie van je eindwerk apart toe


De jury maakt zijn eerste selectie op basis van het artikel (max. 1.000 woorden). Pas daarna worden de scripties zelf beoordeeld. Bekijk dus zeker de tips voor het schrijven van een artikel. Academische abstracts of dankwoorden halen de selectie niet.

Deadline voor inschrijving voor de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog is 30 september 2018.*  Je moet ofwel tijdens het academiejaar 2015-2016, 2016-2017 of 2017-2018 afstuderen en dus geslaagd zijn voor je examens en je scriptie.

De genomineerden worden eind 2018 bekendgemaakt. 

Na inzending komen je scriptie en het artikel in de online Vlaamse Scriptiebank terecht. Zo help je medestudenten, scholieren en journalisten verder met hun informatiezoektocht, onder het motto: Share your knowledge.

* Wie zich inschrijft voor de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog, neemt automatisch deel aan de  jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs en maakt dus kans op meerdere eer en glorie. 


FAQ

Wie kan deelnemen?

Elke laatstejaarsstudent (bachelor én master) aan een Vlaamse Universiteit of Hogeschool die afstudeert in het academiejaar 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 met een scriptie over de Eerste Wereldoorlog. Enkel wie voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is kan deelnemen aan de Scriptieprijs. Studenten die voor de opgesomde jaren een scriptie schreven komen helaas niet meer in aanmerking, maar kunnen hun eindwerk, bibliografie en eventueel samenvatting wel nog steeds publiceren in de online scriptiebank.

Wat als je artikel niet in het inschrijvingsformulier past?

Het inschrijvingsformulier voorziet bewust enkel een tekstvak voor het uploaden van het journalistieke artikel. Een basis aan opmaak is mogelijk. Pdf's worden enkel aanvaard voor de volledige scriptie.

Wat moet je opsturen naar de jury van de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog?

 • een exemplaar van je eindwerk (liefst in pdf, max 30mb)
 • een vlot geschreven en publiceerbaar artikel (max 1000 woorden)
 • eventueel plaatjes of grafiekjes (in één pdf)
 • de bibliografie van je eindwerk

Hoe schrijf je een artikel?

Aan de hand van de journalistieke artikels maakt de jury een preselectie. Het is dus van groot belang dat dit goed en echt journalistiek geschreven is. Hou voor ogen dat dit artikel eventueel zou moeten gebruikt worden om in een dagblad te verschijnen.

De lengte van het artikel: maximaal 1.000 woorden. Artikels die langer zijn, komen niet in aanmerking voor deelname.

Meer tips voor het schrijven van een journalistiek artikel. 

Wat is de deadline voor het insturen van je scriptie?

Je scriptie, artikel en gegevens moeten uiterlijk op 30 september 2018 binnen zijn, op die manier kan je met je werk ook meedoen aan de jaarlijkse Vlaamse Scriptieprijs.

Waar moet je alles naartoe zenden?

Je stuurt alles op via het online inschrijvingsformulier. Heb je problemen met het invullen? Bel of mail naar de scriptieprijs: +32 2 463 59 20 of info@scriptieprijs2014-18.be

Wie zetelt in de Jury?

 • De Jury bestaat uit mensen uit de uitgeverswereld, uit de mediawereld en uit de academische wereld.
 • Het zijn in totaal zes personen.
 • De Jury blijft geheim tot eind 2018

Wat gebeurt met de ingezonden scriptie?

Na je deelname wordt de scriptie online geplaatst in de Vlaamse Scriptiebank.

Waarover moet de scriptie gaan?

De scriptie behandelt Wereldoorlog I. Het kan over een historisch, archeologisch, pedagogisch, politicologisch, sociologisch, etc. werk gaan, zolang de Groote Oorlog centraal staat.

Een aantal voorbeelden:
- Een archeologische masterproef over de Eerste Wereldoorlog
- Een architectuurstudie over de conflictlandschappen uit WOI
- Een scriptie uit de letterkunde over oorlogspoëzie of -oorlogsliteratuur
- Een bachelorproef uit de lerarenopleiding waarin herinneringseducatie over de Eerste Wereldoorlog centraal staat
- Een politicologisch werk over het belang van WOI in het Europese eenmakingsproces
- Een communicatiewetenschappelijke analyse over de beeldvorming van WOI in de gaming-industrie
- Een student economie met een studie over WOI-toerisme
- ...

Waar en wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?

De locatie en datum van de prijsuitreiking wordt eind 2018 aangekondigd.

Wie organiseert de Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog?

De Scriptieprijs 100 Jaar Groote Oorlog is een gezamenlijk initiatief van Scriptie vzw, de organisator van de Vlaamse Scriptieprijs en het Projectsecretariaat '100 Jaar Groote Oorlog (2014-18)' van het Departement Buitenlandse Zaken.

Wanneer mag je een reactie van de jury verwachten?

Begin november 2018 wordt de shortlist bekendgemaakt.

In welke taal moet je scriptie geschreven zijn?

De scriptie hebben we liefst in het Nederlands. Maar uiteraard kunnen ook scripties in andere talen meedingen. Enkel het artikel moét in het Nederlands geschreven zijn.